Om Sverm

Prosjektet Sverm tar utgangspunkt i det som skjer når vi nærmer oss fraværet av bevegelse og lyd: stillstand og stillhet. I dette grenselandet finner vi det vi kaller mikrobevegelser og mikrolyd, de minste bevegelsene og lydene vi klarer å produsere og oppfatte.

Spørsmål som vi har arbeidet med inkluderer blant annet:

  • Når dansere og musikere blir bevisst mikronivået i lyd og bevegelse, hvordan endres deres kunstneriske praksis?
  • Hva får denne sensitiviteten for mikrobevegelse og -lyd å si for utøvelse på ulike nivåer i tid og rom, fra veldig kort/smått til langt/stort?
  • Og ikke minst: Kan mikronivået i lyd og bevegelse oppfattes og gi mening for et publikum?
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s